Våra mattor är 100% återvinningsbara
08-588 00 540
info@logomattan.se
Intresseanmälan
ISO 9001:2015 Logomattan kvalitetscertifieradeISO 14001:2015 Logomattan miljöcertifierade
Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Våra mattor är 100% återvinningsbara!

Vi på Logomattan strävar mot en hållbar utveckling och försöker ständigt minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi värnar naturligtvis om miljön och vår miljöpolicy utgår ifrån att belasta miljön i minsta möjliga mån. Detta gör vi bland annat genom att använda 100% grön el och Svanenmärkta tvättmedel. Våra tvättmaskiner är energisnåla och vi kör nästan uteslutande fossilfria leveranser.

För att systematiskt arbeta med att minska vår påverkan på miljön har vi skapat ett miljöledningssystem som uppfyller kraven för ISO 14001:2015. Vår ISO-certifiering kräver att vi ständigt förbättrar oss och lägger ett större fokus på miljöaspekterna i vår verksamhet.

-   100% grön el
-   Energisnåla tvättmaskiner
-   Fossilfria leveranser
-   Inga miljöfarliga kemikalier i tryckprocessen
-   Miljövänlig tvätt med Svanenmärkt tvättmedel
-   Varje uttjänt matta återvinns
-   ISO 14001:2015 

Ett gemensamt ansvar för miljön och en mer hållbar framtid.

Intresseanmälan entrématta med tryck

Hör av dig till oss om du har en fråga gällande entrémattor, logomattor eller hyrmattor med tryck. Vi kommer gärna med idéer om hur du bäst kan använda våra logomattor. Beskriv ditt ärende i formuläret med några ord för snabbare hantering. T.ex. om du är ute efter en hyrmatta, entrématta eller logomatta.

Ring 08-588 00 540 info@logomattan.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form