08-588 00 540
info@logomattan.se
Intresseanmälan

Nu är vi kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015!

Våra mattor är 100% återvinningsbara!

Vi på Logomattan använder inte några miljöfarliga kemikalier vare sig i tryck- eller tvättprocessen och varje uttjänt matta återvinns. Vi strävar mot en hållbar utveckling och försöker ständigt minska våra ekologiska fotavtryck.

Vi värnar naturligtvis om miljön och vår miljöpolicy utgår ifrån att belasta miljön i minsta möjliga mån. 

Intresseanmälan

Hör av dig till oss om du har en fråga gällande entrématta, logomatta eller hyrmatta. Använd gärna formuläret och beskriv ditt ärende med några ord för snabbare hantering.

Ring 08-588 00 540info@logomattan.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form